close
loading

 

 

Działamy na rzecz:

przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji

 

 

Działamy na rzecz:

rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

Działamy na rzecz:

rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego

 

 

Działamy na rzecz:

rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego

 

 

 

Stanowisko Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 października 2017 r., oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych opublikowanych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji celem poddania go społecznym konsultacjom.
 

 

 

 

 

 

W dniu 12 maja 2018 r w historycznych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podpisano Porozumienie o współpracy w rozwijaniu idei edukacji i poszanowania prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych. Uwzględniając zakres zmian przepisów prawa 2018 roku (RODO), Strony deklarują wzajemne wsparcie w organizowaniu wydarzeń i przedsięwzięć podnoszących poziom świadomości społeczeństwa informacyjnego, a także wymianę doświadczeń z prowadzonych analiz zagrożeń i oceny skutków ich oddziaływania.  WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych będą organizowały konferencje, seminaria i merytoryczne wsparcie podyplomowych studiów specjalistycznych ochrony danych osobowych oraz inne działania w obszarach prywatności.

 

 

 

 

CZŁONKOWIE HONOROWI SIODO

 

  

 

Celem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz działania dążące do optymalizacji kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z wdrażaniem innowacyjnego administrowania Systemami Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji i ochroną danych osobowych. Tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Bezpieczeństwa Informacji © w organizacjach o zróżnicowanych zadaniach i charakterystykach działalności w oparciu o analizę i ocenę przestrzegania przepisów w formacie dobrych praktyk i Kodeksu IODO.

Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą do przesyłania propozycji tworzenia projektu Kodeksu IODO.  
 
Copyright © by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
 
 
Rekomendujemy i wspieramy studia podyplomowe
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
ul. Newelska 6 , 01-447 Warszawa
 
KRS: 0000643010 , NIP: 5272783421 , REGON: 365685630
Konto bankowe: 95 1020 1013 0000 0702 0351 7976
 
   

Copyright © 2016-2018 , SIODO