close
loading

 

 

Działamy na rzecz:

przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji

 

 

Działamy na rzecz:

rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

 

 

Działamy na rzecz:

rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego

 

 

Działamy na rzecz:

rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego

 

Konferencja

 

"RODO~WODOWOŚĆ"
CZYLI PERSPEKTYWY I OCZEKIWANIA
WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH IODO


26 września 2019 r. Kraków
 

Akademia Górniczo-Hutnicza

Aula AGH, pawilon A-0, I piętro

 

Agenda konferencji
 

Aby wziąć udział w konfernecji należy dokonać rezerwacji pisząc na adres: przemyslaw.kanikowski@siodo.org

 

Ilość wolnych miejsc: 70

 


 

Prezes Zarządu zaproszony do wystąpienia w imieniu SIODO na VI Kongresie Edukacji i Rozwoju

 

Zaproszenie

 


 

 

"PRZY~RODO~WE"
synteza doświadczeń ADO i IODO

20 listopada 2019 r. Szczecin

 

Agenda konferencji (w opracowaniu)

 


 

 

 


 

 

Stanowisko Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 października 2017 r., oraz projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych opublikowanych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji celem poddania go społecznym konsultacjom.
 

 

CZŁONKOWIE HONOROWI SIODO

 

  

 

Celem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz działania dążące do optymalizacji kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z wdrażaniem innowacyjnego administrowania Systemami Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji i ochroną danych osobowych. Tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Bezpieczeństwa Informacji © w organizacjach o zróżnicowanych zadaniach i charakterystykach działalności w oparciu o analizę i ocenę przestrzegania przepisów w formacie dobrych praktyk i Kodeksu IODO.

Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą do przesyłania propozycji tworzenia projektu Kodeksu IODO.  
 
Copyright © by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
 
 
Rekomendujemy i wspieramy studia podyplomowe
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
ul. Ratuszowa 13, 03-450 Warszawa
 
KRS: 0000643010 , NIP: 5272783421 , REGON: 365685630
Konto bankowe: 95 1020 1013 0000 0702 0351 7976
 
   

Copyright © 2016-2019 , SIODO