W dniu 7 marca 2018 w Domu Literatury Zespół organizacyjny SIODO w składzie - Michał Tuz, Beata Patoka Szurawska i Swietłana Józefowska wraz z Policjantami Komendy Stołecznej Policji, w ramach działań Staromiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Skłodowskiej Curie zorganizował i sprawnie przeprowadził


„ KONFERENCJĘ PRYWATNOŚĆ SENIORA”

na temat:

"Cyfro ~ Senior "
dobrodziejstwo i zagrożenia ”SIECI”  
© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Dobór tematów i treści wystąpień wkomponowane w generalny temat konferencji zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych datowanych na 25 maja 2018 roku jako RODO, spotkała się z żywą reakcją i ogromną ilością pytań zgromadzonych ponad 150 Seniorów - słuchaczy UTW. Omówienie obszarów zmian przepisów RODO, nowych praw osób, obowiązków administratorów oraz zjawisk wykorzystywania danych i prywatności omówili:
  • SMART ~LAPT – CO POTRAFIĄ? - Pan Michał TUZ
  • BABCIA & DZIADEK W PRZEDSZKOLU PO RODO - Pani Beata Patoka Szurawska
  • „NA WNUCZKA LUB INKASENTA” - Przedstawiciele KS Policji
Sprawną organizację Konferencji nadzorowała Pani Swietłana Józefowska.

STAROMIEJSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

reprezentowała Pani Teresa Kołakowska


Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 
- SIODO  

 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjazną atmosferę, wsparcie i wystąpienia.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Komendanta  Stołecznego Policji za delegowanie znakomitych prelegentów Komendy Stołecznej Policji.

 

 

 

 


Dodano 2018-03-20 23:46:00, Michał Tuz