AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE
INAUGURACJA 2017/2018 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
- AUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

studia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

 
Koncepcja realizacji autorskiego programu podyplomowych studiów specjalistycznych  - „Inspektor Ochrony Danych Osobowych - audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”, jest wynikiem wieloletniej obserwacji i analizy działań obecnych ABI, a także zgłaszanych potrzeb specjalistycznego kształcenia osób zaangażowanych w procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych charakterem przetwarzania oraz rozbudowanych strukturalnie organizacjach i instytucjach. Stanowi też wyjście naprzeciw zmianom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”) - tymi słowami  Kierownik studiów Pani prof. dr hab. inż Ewa Dudek-Dyduch przywitała grupę słuchaczy w sobotni poranek 28 października 2017 r. w gmachu AGH w Krakowie.
 
Pani Profesor podkreśliła także, akcentowaną w licznych wywiadach potrzebę kształcenia specjalistów wyrażaną przez Koordynatora prac nad reformą ochrony danych osobowych -Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji dra Macieja Kaweckiego -*) informacja z wywiadu prasowego dr M. Kaweckiego - o potrzebie 75 tys. osób w RP. [DGP 22/08/2017 nr 161]

 

Celem studiów jest także wypełnienie "luki w potrzebach rynku pracy* i przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań na stanowiskach Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w działaniach instytucji, urzędów oraz przedsiębiorstw.  Nowe regulacje prawne, normy ISO rodziny 2700X pozwolą słuchaczom w praktycznych ćwiczeniach dokonać symulacji przypadków i znalezienie optymalnych rozwiązań zgodnych z przepisami i dobrymi praktykami - dodała życząc powodzenia i pomyślności w zgłębianiu problematyki RODO.     

 
Charakterystykę studiów, zasady zaliczeń przedmiotów, ocenę postępów semestralnych i zakres egzaminu końcowego oraz obszar studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych - [...]”  przedstawił Kierownik merytoryczny studiów Pan Jarosław Feliński.

  Określił płaszczyzny  programu studiów jako zasadniczych elementach zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji:

  • szczegółowe omówienie zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych wg nowego RODO stosowanego od 25 maja 2018 r;
  • zdobycie określonych w Rozporządzeniu koniecznych KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ochrony informacji; problematyka bezpieczeństwa informacji i jej roli w społeczeństwie informacyjnym jest dla wszystkich użytkowników sieci  sprawą oczywistą.

Głównym celem studiów jest określenie jakimi metodami, przy użyciu jakich narzędzi i technik osiągnąć po ocenie ryzyka i zagrożeń - optymalne rezultaty skutecznej ochrony informacji w świetle standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Słuchacze poprzez poznawanie literatury specjalistycznej i analizy oraz oceny bieżących przypadków,  zapoznani zostaną z praktycznymi zasadami  zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.

Po  oficjalnej części uroczystości i pamiątkowych zdjęciach, przystąpiono do zajęć kursowych pierwszego zjazdu który poprowadził Pan Jarosław Feliński Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Dodano 2017-11-02 12:55:00, Michał Tuz