W sobotę 7 października  2017 r  na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni uroczyście zainaugurowano II edycję
podyplomowych studiów:

 

"Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

- podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji 2017/2018

 

Inaugurację w imieniu Władz Wydziału zaszczycił Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
Pan kmdr por. dr Bartłomiej PĄCZEK.

Witając grupę słuchaczy drugiej edycji studiów Pan Komandor wskazał na potrzebą ustawicznego kształcenia specjalistów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych – dziś ABI a w kontekście zmian przepisów prawa realizowanych w praktyce od 25 maja 2018 roku – Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w świetle RODO. Potrzebę uzyskania wiedzy i umiejętności w wymiarze nowych interoperacyjnych kwalifikacji zawodowych określił jako działania konieczne do uzyskania zamierzonych efektów i skuteczności funkcjonowania organizacji. Zwrócił uwagę na nowe zjawiska zagrożeń prywatności obywateli jak również, zmianę działań podmiotów zobowiązanych do stosowania RODO służbowych. Pan Komandor Wydziału życząc słuchaczom wytrwałości, wnikliwości i skutecznego pozyskiwania wiedzy oraz umiejętności, podkreślił ciągłość kształcenia ABI / IODO na WDiOM AMW w Gdyni, z uwzględnieniem wymagającego determinacji słuchaczy programu studiów. W uroczystości uczestniczył autor programu i kierownik studiów Pan Jarosław Feliński Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, który po inauguracji realizował zajęcia kursowe zgodnie z programem studiów w dniach 7 i 8 października  2017 r.

 

 

Dodano 2017-10-09 20:25:00, Michał Tuz