Członkostwo SIODO

Zgodnie z ideą działania Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, naczelną zasadą realizowaną przez Członków SIODO jest działalność społeczna w obszarach edukacji społeczeństwa informacyjnego i kształcenie w wyrabianiu odpowiednich nawyków wszystkich, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratorów Danych. Zadania członka SIODO w rozpowszechnianiu wiedzy wiązać się będą z doskonaleniem osobistych umiejętności, wiedzy i kompetencji.  W celu świadczenia możliwie najwyższej jakości pomocy stosowania ustawy i wypełniania obowiązków realizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce, w trakcie seminariów przedmiotowych i konferencji, realizowane będą zajęcia opierające się na wytycznych Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Przywołane przepisy stanowią podstawę do wejścia w pełnym zakresie nowej formy nadzoru ochrony danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych [RODO art. 37 ust.5].


Członkami Stowarzyszenia mogą być:

  • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej (§ 7 oraz § 8 Statutu SIODO) 
  •  kandydaci do pełnienia funkcji ABI 
  •  kandydaci do pełnienia funkcji IODO
  • ABI z doświadczeniem
  • Wszyscy zainteresowani 

Roczna składka członkowska dla członków rzeczywistych Stowarzyszenia SIODO wynosi 200 zł i powinna zostać wpłacona w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu do SIODO.


Konto bankowe: 95 1020 1013 0000 0702 0351 7976 


Deklaracja do pobrania:

 Deklarację należy przesłać na poniższy adres:

STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

ul. NEWELSKA 6  

01-447 Warszawa  

 

Dodano 2017-01-04 00:38:00, Michał Tuz