W sobotę 10 lutego 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (DSW) zakończono egzaminami historyczną pierwszą edycję podyplomowych studiów specjalistycznych:

 

"Administrator Bezpieczeństwa Informacji
/ Inspektor Ochrony Danych Osobowych
- podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji"

 

Egzaminy zakończyły cykl wymagającego wielkiego wysiłku 218 godzinnego programu kształcenia ABI / Inspektorów Ochrony Danych Osobowych podczas którego słuchacze poznawali zadania interdyscyplinarnego zarządzającego [ABI], a także w perspektywie zmian przepisów Rozporządzenia UE do 25 maja 2018 roku - zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Komisji przewodniczyła Pani dr Iwona Ładysz, która doceniła zaangażowanie słuchaczy w trakcie studiów oraz z radością i satysfakcją gratulowała wysokich ocen
i tym samym ukończenia studiów wszystkim ABSOLWENTOM.

Podziękowania zostały złożone także członkom komisji Panu Jarosławowi Felińskiemu Prezesowi Stowarzyszenia SIODO i Panu Przemysławowi Kanikowskiemu Członkowi SIODO.

Stowarzyszenie w ramach porozumienia wspiera Uczelnię w propagowaniu edukacji
o bezpieczeństwie informacji w szczególności odnoszącym się do nowych wymagań przepisów prawa RODO i współczesnych wyzwań społeczeństwa informacyjnego. Kształcenie podyplomowe umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności w praktyce działania i wypełniania zadań zgodnie z określonymi w RODO KWALIFIKACJAMI ZAWODOWYMI INSPEKTORÓW.

Absolwenci deklarowali systematyczny kontakt z Uczelnią i SIODO oraz w kolejnych inicjatywach lub studiach na studiach na poziomie „IODO zaawansowany”.

Autor: Jarosław Feliński

Dodano 2018-02-11 21:41:00, Michał Tuz