W dniu 25 maja 2018 o godz. 10.00 II Konferencję Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych otworzył Pan Jarosław Feliński Prezes Stowarzyszenia wskazując na nowy wymiar ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Prof dr hab. inż. Maciej Krawczak Rektor WIT, wskazując na zjawiska wykorzystania danych osobowych i próby cywilizowania procesów przetwarzania danych w cyber - rzeczywistości.

Taki tytuł - "RODO a ..."przyświecał wszystkim wystąpieniom prelegentów wydarzenia, na które przybyła ponad 200 osobowa grupa uczestników.

Pan Jan Grądzki wystąpieniem o kwalifikacjach zawodowych określonych w RODO jako warunku koniecznego do sprawnej realizacji zadań IODO, wskazał na jakościową zmianę osób zarządzających procesami przetwarzania danych osobowych, a tym samym po głębokiej analizie wykazał potrzeby rynku pracy. Podsumowując Pan Jan Grądzki wskazał na współpracę z Prezesem SIODO w wymiarze podjętych działań zmierzających do wprowadzenia nowej specjalności zawodowej, którą określono jako nowy zawód o nazwie Technik Bezpieczeństwa Informacji.

W drugim wystąpieniu Pani Ewa Kornacka przedstawiła zakres zmian przepisów RODO w aspektach społecznych, zmianie postrzegania nowych przepisów i możliwościach reklamowania nadużycia przetwarzanych danych osobowych. Wypełnieniem praw osób, możliwością kontroli podmiotów i stosownych uprawnień organów wykazała zmianę RODO w stosunku do poprzedniego UODO.
 
Pan Jarosław Feliński w swoim wystąpieniu przedstawił RODO w wymiarze cyklu postępujących zmian prawa ochrony danych osobowych, procesie przekształcania organizacji / instytucji, a także działań wprowadzających nowe regulacje. Odnosząc się do wcześniejszych wystąpień podkreślił znaczenie Inspektora ODO w organizacji jako Inteligentnej Ochrony Danych Osobowych, a nie Iluzorycznej ODO. Zwrócił uwagę na nowe zjawiska związane z RODO, jako Rozmaitą ODO, Ryzykowną ODO, Realną ODO - przestrzegając przed Roszczeniami ODO, a nawet Ruiną ODO.

Pan Rafał Kula w kontekście RODO określił swoim wystąpieniem konieczność wprowadzenia zmian technicznych, informacyjnych i komunikacyjnych z każdym potencjalnym klientem, interesantem w działalności urzędu, szkoły i innych instytucji. Wykazał potrzebę edukacyjnego i świadomościowego działania RODO w nowym porządku prawa.
 
Dr Tomasz Lenarczyk w trzecim panelu wystąpień, wskazując na nowe regulacje, odnosił się do podstawowych praw osób których dane dotyczą poprzez pryzmat prawa do kontroli przetwarzania danych przez administratorów. Określił w hipotetycznym zakresie, potencjalnie groźną z punktu widzenia kosztów, możliwość  budzącej się nowej kategorii postępowań w związku z przetwarzaniem danych jako - ROSZCZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Znakomite wystąpienie dało wiele wątków do dalszej dyskusji.
 
Pan Przemysław Kanikowski i Pan Przemysław Frańczak - w dynamicznej prezentacji przedstawili RODO w wymiarze zabezpieczeń zgodnych z innymi przepisami prawa  i standardów bezpieczeństwa informacji w organizacji. Pan Przemysław Kanikowski wskazał na zależności RODO i/a KRI w administracji, oświacie oraz innych podmiotach publicznych, równie spójny głos zawierał się w pełnej ekspresji wypowiedzi Pana Przemysława Frańczaka prezentującego sektor podmiotów biznesowych i standardów stosowanych w tym obszarze.

Dyskusją o kolejnych wyzwaniach i planach zakończono II Konferencję SIODO.
 

Dodano 2018-06-06 17:19:00, Michał Tuz