W historycznym dniu 25 maja 2017 r w sali im. Marii Skłodowskiej Curie w Pałacu Staszica na rok przed reformą systemu ochrony danych osobowych, odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i współudziale AGH w Krakowie I Konferencja SIODO na temat:


KWALIFIKACJE ZAWODOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH– JAKOŚCIOWA ZMIANA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Konferencja była wydarzeniem które patronatem honorowym objęli:
 
 • Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
 • Rektor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
 • Komendant - Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
 • Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie dr Magdalena Fiternicka Gorzko
 • Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu prof. DSW dr hab. Hana Červinková
Patronat medialny zapewniło wydawnictwo:

 • Wolters Kluwer

 Zaproszeni Goście:

 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - uczestniczył Pan Tomasz Soczyński
 • Ministerstwo Cyfryzacji - uczestniczył Pan dr Maciej Kawecki
 • Stowarzyszenie SABI - uczestniczył członek Zarządu SABI

Wystąpienia wygłosili:

 • Pani dr Ewa Kulesza - Pierwszy polski GIODO
 • Pan dr Maciej Kawecki - doradca w Gabinecie Politycznym. Ministra Cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji 
 • Pan Tomasz Soczyński -Z-ca Dyr. Departamentu Informatyki - GIODO
 • Pan Rafał Kula - Logonet
 • Pan Jacek Saramaga - SSO w Przemyślu
 • Pan Grzegorz Holka - UM w Szczecinie
 • Pan Jarosław Feliński - Prezes SIODO

W trakcie Konferencji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków SIODO Prezes Stowarzyszenia Pan Jarosław Feliński z Wiceprezes Panią Natalią Bender wręczyli akty nadania honorowego członkostwa SIODO:

Pani dr Ewa Kulesza - w uznaniu zasług rozwoju idei poszanowania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w erze społeczeństwa informacyjnego oraz prekursorskich działań w trakcie pełnienia zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pan prof. dr hab. inż Maciej Krawczak - w uznaniu zasług i zaangażowania w rozwój innowacyjnych metod kształcenia w obszarach prywatności i ochrony danych osobowych w społeczeństwie informacyjnym 

 

Fotorelacja 

butk1_SIODO.png   butk_SIODO.pngDodano 2017-05-26 08:50:00, Michał Tuz