Inspektor Ochrony Danych Osobowych INAUGURACJA w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku w dniu 24 lutego 2018 roku przy wsparciu SIODO dołączyła do grona Uczelni kształcących specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji w nowym stanie prawnym RODO. Kwalifikacje zawodowe  zdobywać będzie kolejna liczna grupa słuchaczy podyplomowych studiów "Inspektor Ochrony Danych Osobowych" edycja 1 rekrutujących się z jednostek samorządowych, oświatowych i przedsiębiorstw zainteresowanych zakresem zmian wprowadzanych nowymi przepisami prawa ochrony danych osobowych. Spotkanie inauguracyjne otworzyła w imieniu JM Rektora Pani Prorektor dr Edyta Sidorczuk - Pietraszko w obecności Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Pana Jarosława Felińskiego, życząc słuchaczom wytrwałości w zdobywaniu nowych kompetencji.

 

Program studiów podyplomowych oraz opieka merytoryczna realizacji przedsięwzięcia wpisuje się w pełnym zakresie w wyzwania określone przepisami RODO z uwagi na akcenty prawno technicznego i pedagogiczno audytowego przygotowania słuchaczy. Profesjonalna i merytoryczna kadra,  odpowiedzialna za przekazywanie wiedzy i umiejętności stanowi gwarancję najwyższej jakości poziomu studiów i jednocześnie jest działaniem zgodnym z prognozowanymi  potrzebami rynku pracy i zapotrzebowania administratorów na specjalistów IODO.

 

 

 

Dodano 2018-02-26 07:44:00, Michał Tuz