„KONGRES DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH”


ORGANIZATOR WYDARZENIA

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych - SIODO

logo_SIODO.jpg  

  
TEMAT GŁÓWNY

"Nowe zadania ADO i IODO w świetle RODO i UODO" 

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone


OBSZARY ZMIAN

> Zakres zmian Prawa Oświatowego i RODO 2017/2018 – zadania Dyrektorów <

Udział nieodpłatny

21 września 2017 r. godz. 9.30

Pałac Staszica – WARSZAWA

 

 

 Zaproszeni Goście:

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
 • Rzecznik Praw Dziecka
 • Centrum Edukacji Artystycznej
 • Biuro Edukacji m. st. Warszawy
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Fundacja Panoptykon

 

 PROGRAM WYDARZENIA  

L.p.

Panel

Tematy

Czas wystąpienia

Uwagi

Otwarcie Kongresu Prezes SIODO

Wystąpienie  Rektora WSISiZ PAN 
9.30 – 9.45

1

RODO

 

Jarosław Feliński

„Zasady funkcjonowania placówki  po wejściu w życie RODO”

- określenie zmian RODO
w kontekście stosowanego UODO

- Inspektor ODO nowe obowiązki

- edukacja i odpowiedzialność pracowników i usługodawców

- zagrożenia „oryginalnych ofert” wsparcia IODO [ABI]

9.45 - 10.45’

 

15’ dyskusja

2

BIP

 

Rafał Kula

 

„BIP – przydatny instrument informacyjny placówki”

- BIP  jako narządzie informacyjne

- zakres koniecznych publikacji BIP

- treść i terminy udostępniania informacji publicznej

- zapytania „niekonwencjonalne”

- aktualizacja zapisów Biuletynu Informacji Publicznej

10.45 - 11.45’

15’ dyskusja

PRZERWA KAWOWA 11.45 – 12.15

3

STATUT

 

Beata Patoka Szurawska

 

„ Nowe regulacje statutowe – zakres zmian”

- nowe wytyczne  w opracowaniu statutu

- konieczne zapisy ustawowe

- korelacja przepisów wewnętrznych

12.15 -13.00

 

15’ dyskusja

4

Audyt KRI

 

Michał TUZ

 

„Audyt RODO a sprawdzenie UODO – analiza porównawcza”

- sprawdzenia bezpieczeństwa informacji – metody i formy weryfikacji

- audyt – zakres, metody, wnioski

- audyt y po 25 maja 2018

13.00 - 13.45’

 

15’ dyskusja

PRZERWA 13.45 – 14.00

5

 

Archiwizacja

 

Magdalena Różańska

„ Przechowywanie,  klasyfikowanie, anonimizacja i usuwanie  informacji na różnych nośnikach w świetle zmian przepisów”

- zasady przyjaznej archiwizacji  dokumentacji

–zmiany przepisów prawa i form kategoryzacji tradycyjnych nośników informacji

- JRWA jak stosować

- protokoły klasyfikacji i niszczenia / brakowania dokumentacji  „T i E”

- kasowanie danych elektronicznych

14.00 - 14.45’

 

15’ dyskusja

 

PANEL DYSKUSYJNY - 14.45 – 15.45

„Zabezpieczenie danych osobowych poprzez szyfrowanie, jako metoda rekomendowana przez RODO. Przedstawienie metody kryptograficznego zabezpieczenia danych oraz prezentacja dedykowanego systemu – UseCrypt.”

Prezentacja – UseCrypt

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONGRESU - 15.45 – 16.00

 

 Kierownik organizacyjny - Michał TUZ tel. 602 384 179


Zespół organizacyjny:

Natalia Bender, Ewa Felińska, Beata Patoka Szurawska, Beata Remecka, Małgorzata Bąk, Swietłana Józefowska, Przemysław Kanikowski,  Andrzej Partyka, Alina Peszko

 

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

 

 Rejestracja zakończona.

 Sponsorzy kongresu:

usecrypt_logo_1_n.png  

logo___72ppi___400px_x_139px_____kopia.png 

 

 

Dodano 2017-06-06 22:49:00, Michał Tuz