" Konwersatorium Administratorów Danych" - Wrocław, Łódź.

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych przeprowadzone zostały spotkania otwarte w postaci " Konwersatorium Administratorów Danych"  w kontekście zmian przepisów RODO. Liczne uczestnictwo kierowników jednostek potwierdziło potrzebę przybliżania tematyki ochrony danych osobowych w nowych regulacjach prawa i wymagań stawianych przed administratorami danych. W trakcie spotkania Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Pan Jarosław Feliński określił ramy nowych przepisów w korelacji z obecnym stanem prawnym i wymaganiami kwalifikacji zawodowych nowego podmiotu zarządzania - Inspektora Ochrony Danych wskazując na interdyscyplinarny charakter działań IOD [szkolenia, dokumentacja, audyty BI].

Dodano 2017-03-14 22:34:00, Michał Tuz