W dniu 12 kwietnia 2018 r w trakcie drugiego dnia konferencji dla Dyrektorów szkół odbywającej się w ramach V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty w dniach 11 –12 kwietnia 2018 r. w  Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2.

Na temat -  „WDROŻENIE RODO CZYLI REFORMA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE. TWOJA SZKOŁA I TAK ZAWIŚNIE W CHMURZE”

Reprezentując Rektora WIT w wydarzeniu uczestniczył Pan Jarosław Feliński Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. W trakcie spotkania omawiano obowiązki dyrektora szkoły w świetle RODO czyli jak sprostać nowym zadaniom od 25 maja 2018 r.

Przedstawiając zakres zmian procesów dostosowania przepisów RODO w placówce oświatowej, Pan Jarosław Feliński zaakcentował wkład Kierownictwa WIT w przyjęcie
w 2013 roku propozycji realizacji autorskiego programu studiów podyplomowych ABI  - Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podkreślił naturalną konieczność zdobywania kwalifikacji zawodowych [RODO] wchodzącej w życie nowej regulacji. Prezentując profil IODO odniósł się do interdyscyplinarnej sprawności Inspektora w szczególności do charakteru przetwarzanych danych osobowych w oświacie [Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej].

Omówienie wybranych obowiązków dyrektorów, którym muszą sprostać w świetle wymogów unijnego rozporządzenia RODO (z uwzględnieniem aspektu odpowiedzialności dyrektorów), wykazanie związków przepisów RODO, UODO i Rozporządzenia KRI, a także przepisów branżowych stanowiło główną myśl wystąpienia Pana Jarosława Felińskiego.

Prelegent wykazał zmianę w podejściu do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO jako tezy o których powinien pamiętać każdy kierownik jednostki:

  • Edukacja i podwyższanie świadomości w ochronie prywatności osób funkcyjnych i wykonawców;
  • Umiejętność połączenia wielu aktów prawa w działaniu szkoły;
  • Szczególne kategorie danych osobowych i ich rozliczenie;
  • Wymagania w stosunku do podmiotów przetwarzających w imieniu Dyrektora Placówki;
  • Autonomie i zasady wyznaczania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówce.

W trakcie dwóch dni Konferencji porad i konsultacji zainteresowanym udzielali Członkowie SIODO w ramach stolika eksperckiego WIT & SIODO.