Z okazji XII Dnia Ochrony Danych Osobowych Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury „Iskra” w Pile w dniu 29 stycznia br. zorganizował spotkanie dla uczniów, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosław Feliński. 

 

List - Prezesa SIODO Jarosława Felińskiego 

Dodano 2018-02-11 22:26:00, Michał Tuz