W dniu 5 kwietnia 2018 r w MDK OCHOTA Stowarzyszenie OMEP i Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SIODO wspólnie zorganizowały Konferencję na temat:

Zadania Użytkowników, Inspektora ODO i Administratora Danych w świetle zmian RODO 2018

Spotkanie otworzyła Prezes OMEP  Pani Anna Wróbel wprowadzając przybyłych na konferencję uczestników w zakres nurtujących zagadnień RODO.

Wykład poprowadził Pan Jarosław Feliński Prezes Stowarzyszenia, a porad eksperckich udzielali Członkowie SIODO w trakcie konsultacji problemów stosowania przepisów RODO.

Zakres tematyczny Konferencji koncentrował się na:

  • Zakresie zmian organizacyjnych placówki oświatowej w świetle RODO;
  • Wykazaniu podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Szkole;
  • Określeniu kategorii danych osobowych w placówkach oświatowych;
  • Wskazaniu zakresów i operacji przetwarzania danych wg RODO i przepisów oświatowych;
  • Czynnościach i działaniach Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO] w nowym stanie prawnym do dnia 24 maja  2018 roku – finał aktualizacji dokumentacji;
  • Oznaczeniu działań koniecznych Dyrektora placówki podczas wyznaczania IODO;
  • Kwalifikacjach formalnych IODO;
  • Zagrożeniach i odpowiedzialności użytkowników.
Dyskusją na inne problemy ochrony danych osobowych podsumowano kilkugodzinne spotkanie, uznając inicjatywę za początek cyklicznych wydarzeń przybliżających ideę ochrony prywatności i danych osobowych w działalności szkoły.

Dodano 2018-05-01 22:58:00, Michał Tuz