W dniu 23 stycznia 2018 roku w auli Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku odbyła się Konferencja na temat:

"R~Ewolucja Ochrony Danych Osobowych - RODO"

w której zgromadziło się 300 uczestników z jednostek samorządowych, oświatowych i przedsiębiorstw zainteresowanych zakresem zmian wprowadzanych nowymi przepisami prawa ochrony danych osobowych w świetle RODO. Spotkanie zorganizowane w WSE otworzyła w imieniu JM Rektora Pani Prorektor dr Edyta Sidorczuk - Pietraszko przy aktywnym udziale Pani Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum i wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Celem Konferencji było wprowadzenie słuchaczy w kontekst koniecznych czynności do realizacji zadań określanych mianem wdrożenia RODO.
 
Zagadnienia przedstawione przez Prezesa Stowarzyszenia Jarosława Felińskiego koncentrowały się na:
 • omówieniu katalogu zmian wprowadzanych przepisami RODO;
 • określeniu czynności organizacyjnych i zmian zapisów w dokumentach każdego administratora danych w oparciu o RODO,
 • wykazaniu konieczności aktualizacji obowiązków - informacyjnego i oznaczeniu oraz publikacji IODO na stronie www lub BIP organizacji,
 • wskazaniu i omówieniu nowych kategorii danych osobowych w RODO,
 • prezentacji kwalifikacji zawodowych określonych w RODO w wymiarze specjalności zawodowej na potrzeby rynku pracy i kryteriów zdobywania kompetencji pełnych w świetle przepisów prawa o szkolnictwie wyższym jako kwalifikacjach zawodowych,
 • wykazaniu potrzeby włączenia IODO w procesy przetwarzania danych oraz tożsamego włączenia kierowników komórek i użytkowników w działania informacyjne oraz aktualizacyjne,
 • określeniu konieczności zapewnienia przez wykonawców do 24 maja 2018r realizacji UODO, a po 25 maja 2018r zadań RODO w umowach na świadczenie usług,
 • ocenie ryzyka braku kwalifikacji IODO i ocenie skutków przedmiotu nadzoru,
 • wskazaniu konieczności kształcenia użytkowników w wymiarze elementarnym i metodyki prowadzenia audytu zgodnie z przepisami prawa i standardami ISO PN 27001.
Kolejnym prelegentem był Pan Michał Tuz - członek Zarządu SIODO, który w swoim wystąpieniu przedstawił:
 
 • zakres przepisów prawa wymaganych w procesie audytu bezpieczeństwa informacji,
 • ocenę prowadzonych audytów "statystycznych",
 • potrzebę jakościowej oceny audytowej dokumentacji i procesów przetwarzania danych,
 • ryzyko wykonania audytu lub innych czynności quasi audytowych,
 • wykazał błędy w prowadzonych sprawdzeniach, szczególnie akcentują nieproporcjonalność narządzi audytowych do potrzeb organizacji,


Bogaty program Konferencji uzupełniały poradami przy stoliku eksperckim członkinie SIODO Ewa Felińska i Alaksandra Iziergin.

 

Materiały (prezentacje):

Dodano 2018-01-24 09:49:00, Michał Tuz