W dniu 4 grudnia 2017 w auli głównej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyła się Konferencja AGH & SIODO na temat:

 

"25 tygodni do 25 maja 2018"

 

Rewolucja zmian komentowana w licznych publikacjach, dotyczy jakości przygotowania merytorycznego osób zarządzających bezpieczeństwem danych, a także ewolucji procedur wewnętrznych organizacji. Zatem wspólnie ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych zorganizowaliśmy dzisiejsze wydarzenie, podczas którego będziemy chcieli bliżej poznać nałożone na instytucje obowiązki w zakresie właściwej ochrony danych osobowych - powiedział w imieniu Rektora AGH prorektor ds nauki prof dr hab inż. Andrzej Pach.

AGH_SIODO.jpg 

 prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach
Prorektor ds. Nauki

Podkreślił  cel główny wydarzenia jako potrzebę  wykazania zależności pomiędzy obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych a nowym rozporządzeniem RODO.

 

 

Prelegentami Konferencji  byli:

 

dr Ewa Kulesza, GIODO I i II kadencji - ISTOTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY WYŻSZEJ


Jarosław Feliński - Prezes SIODO
- ANALIZA I OCENA FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Rafał Kula - Logonet Sp. z o. o.
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

W trakcie wystąpień prelegenci podkreślali istotę i znaczenie przyjęcia w 1997 r. ustawy o ochronie danych osobowych, jako podstawowych zasad filozofii ochrony danych osobowych i sposobów realizacji ustawowego obowiązku. Podkreślono działania i zalecenia zmierzające do eliminowania nieprawidłowości, a wzmocnienie konstytucyjnym wartości praw obywateli i obowiązków administratorów danych.

Konferencja skierowana do Administratorów Danych Osobowych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz kandydatów na Inspektorów ODO szkół wyższych, placówek oświatowych, instytucji kultury i sportu oraz wszystkich, wykazała duże zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych licznie przybyłych uczestników.


Dodano 2017-12-08 22:23:00, Michał Tuz