Rekordowa liczba 33 słuchaczy zgłosiła się i rozpoczęła w dniu 10 marca 2018 roku specjalistyczne studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Wyższej szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Zainteresowanie studiami potwierdza słuszność założeń o konieczności kształcenia Inspektorów w wymiarze formalnych kwalifikacji zawodowych kolejnych grup IODO. WSAP od 2014 roku w ciągu kilku lat stał się liderem innowacyjnego wdrażania i promowania problematyki Ochrony Danych Osobowych na Pomorzu Zachodnim. Słuchacze studiów z województw ościennych wybierają WSAP jako pewną i najcenniejszą z wartości według maksymy - " DOBRA WIEDZA RÓWNA SIĘ DOBRA PRZYSZŁOŚĆ"


Do tej pory wykształciliśmy kilkadziesąt osób w pełni samodzielnych specjalistów ODO i SZBI.

Dzięki naszym studiom, wielu z absolwentów uzyskało szansę awansu zawodowego, a także samodzielnie prowadzonej własnej działalności doradczej.
 Nowe kwalifikacje, nowy zawód, który w perspektywie zmian RODO ma bezpośredni wpływ na potrzeby rynku pracy i możliwości świadczenia usług.


RODO oraz zmiana krajowych przepisów o ochronie danych osobowych wprowadza w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach obowiązek wyznaczenia IODO, tym samym z radością Władze Uczelni JM Rektor Pani Dr Magdalena Fiternicka Gorzko i Pan Sebastian Szczerba Członek Zarządu Stowarzyszenia SIODO wspierającego działania Uczelni, życzyli w trakcie inauguracji wielu sukcesów z którymi zgodził się autor programu i opiekun studiów Pan Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO.

 

 

 

Dodano 2018-03-10 21:52:00, Michał Tuz