close
loading

 


 Na podstawie § 14 ust. 10 i 12 Statutu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych z inicjatywy Zarządu SIODO niniejszym zawiadamia się Członków Stowarzyszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków SIODO w dniu 25 marca 2019 r godz. 15.00  w Warszawie przy ul. Ratuszowa 13 (http://www.zs-11.edu.pl) za Zarząd Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO.
   
W związku ze zjazdem plan roboczy wygląda:

 • od godz. 12.00  możliwość skorzystania z sali posiedzeń Zarządu [kawa ciastko]
 • 14.45 sprawdzenie obecności
 • 15.00 otwarcie obrad
        - zatwierdzenie porządku obrad
        - wybór protokolanta
        - wybór komisji organizacyjnych

 • Przedstawienie kandydatur na:
     *** Skarbnik SIODO
       ** Sekretarz SIODO
         * Członek Zarządu
 • Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie - ogłoszenie wyników


II

 • Propozycje uzupełnienia Statutu SIODO
 • Zakończenie obrad


Obecność członków zgodnie z brzmieniem § 10 ust. 2 statutu obowiązkowa.

 

W przypadku braku obecności i usprawiedliwienia nieobecności ważność głosowania zachowuje pełnomocnictwo na wskazanego członka SIODO.

 

Proszę o rozważenie kandydatur.

 

Wszystkich proszę o zaplanowanie wskazanego terminu WZC i potwierdzenie udziału, lub określenie okoliczności usprawiedliwienia nieobecności.

 Z inspektorskim pozdrowieniem

Jarosław Feliński
Prezes Zarządu SIODO

   

Copyright © 2016-2019 , SIODO