Inaugurację szóstej edycji studiów podyplomowych IODO w wiosenny słoneczny poranek w WIT zainaugurował Pan Dziekan Wydziału dr Włodzimierz Kuzak wraz z Panem Jarosławem Felińskim Prezesem SIODO i Panem Michałem Tuz Członkiem Zarządu SIODO.
Liczna grupa słuchaczy rozpoczęła proces systematycznego nabywania wiedzy i umiejętności w kontekście wyzwań edukacyjno informatycznego i audytowego działania Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w świetle nowych przepisów prawa RODO.
Interdyscyplinarne i wielowątkowe kształcenie formalne zmierzające do zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych pozwoli przyszłym IODO sprostać wyzwaniom rzeczywistości. Omawiając zakres studiów autor programu Pan Jarosław Feliński podkreślił wartość jaką są studia podyplomowe w WIT prowadzone systematycznie od 2013 roku, stawiając za wzór i przykład do naśladowania przypadek Pana Michała Tuz, dziś doktoranta AMW w Gdyni oraz autora publikacji specjalistycznych problematyki SZBI.
 
Życząc powodzenia w zdobywaniu wiedzy, zarówno Pan Dziekan jak i Pan Prezes wyrazili nadzieję dalszego doskonalenia słuchaczy na kolejnym stopniu specjalizacji wyrażonej propozycją studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych - poziom zaawansowany w WIT w kolejnej edycji.
 

Po omówieni spraw organizacyjnych zajęcia kursowe poprowadził Pan Jarosław Feliński zgodnie z programem studiów.

 

Dodano 2018-03-10 21:41:00, Michał Tuz