W sobotę 03 lutego 2018 r w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie Komisja Egzaminacyjna pod kierownictwem:

·          dr Magdaleny Fiternickiej Gorzko Rektor WSAP

 oraz członków komisji

·          prof. Marka Gorzko

·          mgr Jarosława Felińskiego – Prezesa SIODO

przyjęła egzaminy dyplomowe słuchaczy V edycji podyplomowych studiów: 

"Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Inspektor Ochrony danych Osobowych podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji" 2017/2018

Systematycznie realizowany od kilku edycji cykl kształcenia specjalistycznego kandydatów do wypełniania zadań profesjonalnego wykonywania zawodu Inspektora ODO, zakończono egzaminami stanowiącymi podsumowanie dotychczasowego wysiłku słuchaczy. Poznawanie zadań interdyscyplinarnego zarządzającego [ABI / IODO], pozwoliło słuchaczom uzyskać wiedzę zarówno problematyki ochrony danych w praktyce organizacji jak również poszerzyć horyzonty zarządzania bezpieczeństwem informacji w społeczeństwie informacyjnym.

Egzaminy przed gronem Komisji stanowiły podsumowanie i osobiste potwierdzenie zdolności absolwentów do wykonywania zadań w perspektywie zmian przepisów Rozporządzenia UE do 25 maja 2018 roku - zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pozytywne wyniki egzaminów podsumowała Pani Rektor z radością i satysfakcją akcentując zaangażowanie wszystkich studiujących. Gratulowała wysokich ocen i tym samym ukończenia studiów wszystkim ABSOLWENTOM. Podziękowania Pani Rektor skierowane zostały także do opiekuna i autora programu studiów Pana Jarosława Felińskiego Prezesa Stowarzyszenia SIODO, które to Stowarzyszenie wspiera w ramach porozumienia z Uczelnią kształcenie podyplomowe ABI / IODO.

Kształcenie Inspektorów w wymiarze formalnych kwalifikacji zawodowych, w nowej prawnej rzeczywistości zmian przepisów UE przedmiotowego obszaru oraz krajowych przepisów ochrony danych osobowych potwierdziło po raz kolejny potrzebę realizacji specjalistycznych studiów podyplomowych wydziałowej specjalności w następnych edycjach.

Słuchacze edycji VI z uwagą przyglądali się procesowi egzaminowania, trzymając kciuki za kolegów z edycji V.  W oparciu o dotychczasowe zgłoszenia na edycję VII Inspektora Ochrony danych Osobowych pierwsze zjazdy i zajęcia kursowe planowane są na miesiąc marzec 2018 roku.

 Autor: Jarosław Feliński

Dodano 2018-02-11 21:29:00, Michał Tuz