W dniu 30 września w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, słowami „Rok akademicki 2017/2018 uważam za otwarty” JM Rektor WSAP dr Magdalena Fiternicka – Gorzko uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki. W wystąpieniu okolicznościowym zwróciła uwagę na nowe wyzwania edukacyjne wszystkich specjalności i kierunków studiów, w związku z reformą szkolnictwa wyższego oraz przepisów prawa - w tym także prawa ochrony danych osobowych RODO.

W podniosłej uroczystości uczestniczył Pan Jarosław Feliński Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w roli członka Senatu WSAP. Życzenia i list od Prezydenta RP do Rektora WSAP i społeczności akademickiej oraz wykład inauguracyjny wygłosił minister Paweł Mucha, zastępca szefa kancelarii Prezydenta RP. Studenci pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich złożyli uroczyste ślubowanie, a absolwenci otrzymali upragnione dyplomy.

 

Dodano 2017-10-02 21:54:00, Michał Tuz