W sobotę 14 października 2017 r w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie
uroczyście zainaugurowano kolejną – już:

 

VI edycję specjalistycznych podyplomowych studiów:

 

"Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych” w roku akademickim 2017/2018

 

Reprezentujący Władze Uczelni  ks. dr Krzysztof Pokorski Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych wraz z wykładowcą specjalności IODO - Panem Sebastianem Szczerbą Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych przywitali najliczniejszą z dotychczasowych grup - 31 osobową grupę słuchaczy systematycznie realizowanej od 2014 roku innowacyjnej metody kształcenia specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podkreślając potrzebę uzyskania kwalifikacji zawodowych w celu wypełnienia ustawowych zmian przepisów prawa w związku z nowym unijnym Rozporządzeniem, wskazano na sukcesy absolwentów „ABI” WSAP i wspierającego inicjatywę edukacyjną Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych - czterech dotychczasowych edycji

Powody szczególnej satysfakcji stanowi potwierdzenie jakości programu studiów autorstwa Pana Jarosława Felińskiego oraz sprawowanej przez autora opieki merytorycznej, doboru znakomitej kadry odpowiedzialnej za przekazywanie wiedzy i umiejętności w trakcie studiów „ABI”. W związku z nowymi przepisami RODO specjalność o nazwie ABI / Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest działaniem zgodnym z prognozowanym w 2014 roku wyjściem Uczelni naprzeciw potrzebom rynku pracy i zapotrzebowania administratorów na specjalistów SZBI.

Potwierdzenia zawodowych awansów, rozwinięcie biznesowej działalności doradczej i wyniki konkursów na prestiżowe stanowiska administratorów świadczą o odpowiednio wysokich wymaganiach edukacyjnych i kreatywności oraz pracowitości słuchaczy – absolwentów.

Pan dr Krzysztof Pokorski Dziekan Wydziału życząc słuchaczom wytrwałości, wnikliwości i skutecznego pozyskiwania wiedzy na miarę nowych wyzwań, podkreślił ciągłość kształcenia ABI i nowego IODO w WSAP, z uwzględnieniem wymagającego determinacji słuchaczy programu studiów. Po uroczystości inauguracji Pan Sebastian Szczerba realizował zajęcia kursowe zgodnie z programem studiów.

Dodano 2017-10-16 06:44:00, Michał Tuz