W sobotni poranek 14 października 2017 r. 
na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania WIT w Warszawie, zainaugurowano V edycję podyplomowych studiów:

„Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
- poziom podstawowy”

  

Grupę słuchaczy przywitał w imieniu władz Uczelni Pan Jarosław Feliński Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, autor programu studiów i współpracownik Wydziału ITZ, odnosząc się do systematycznie realizowanego od 2013 roku w WIT, modelu kształcenia specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podkreślił sukcesy absolwentów „ABI” lat poprzednich w działaniach dydaktycznych, służbowych oraz zawodowych awansach, biznesowej działalności doradczej i wygranych konkursach na prestiżowe stanowiska administratorów w instytucjach konstytucyjnych organów państwa. Z satysfakcją wskazał na sukces absolwenta I edycji ABI 2013/2014 Pana mgr inż. Michała Tuza, który na podbudowie kwalifikacji zdobytych w WIT, z powodzeniem zdał egzaminy wstępne z drugą lokatą na studia doktoranckie w AMW W Gdyni, a tym samym rozpocznie badania naukowe problematyki bezpieczeństwa informacji. Tym przykładem zachęcił słuchaczy do rozwijania swoich możliwości i wykorzystania nadarzającej się szansy rozwoju w pasjonującej dyscyplinie naukowej zarządzanie bezpieczeństwem informacji w nowej rzeczywistości prawnej i technologicznej.

 

O godzinie 11.30 gościem specjalnym inauguracji był Pan dr Maciej Kawecki - Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi  Ministerstwo Cyfryzacji, który wygłosił wykład na temat: Ochrona danych osobowych w świetle RODO 2018.
W wypełnionej do ostatniego miejsca sali po wykładzie nastał czas na gorącą dyskusję i wymianę wątpliwości. Dziękując za przyjęcie zaproszenia i wykład Pan prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak Rektor WIT podkreślił słuszność realizowanego od pięciu lat przedsięwzięcia jakim są specjalistyczne studia dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

 

Po uroczystości inauguracji opiekun studiów Pan Jarosław Feliński życząc słuchaczom wytrwałości, wnikliwości i skutecznego pozyskiwania wiedzy oraz umiejętności wymagającego wysiłku 218 godzinnego autorskiego programu studiów, realizował zajęcia kursowe zgodnie z programem studiów w dniach 14 i 15 października 2017 r.

 

 

Dodano 2017-10-16 07:05:00, Michał Tuz